Naposledy aktualizováno: 25.10.2019 17:42:03
logo

Obecní knihovna Komárno

 

Historie  

Komárno je malou obcí, kde žije 310 obyvatel, má 113 popisných čísel a jeho katastrální území má výměru 198 ha. Obec leží ve východní části dřívějšího okresu Kroměříž, na rozhraní s  bývalými okresy Přerov a Vsetín. Nachází se v mírné pahorkatině, geograficky patří do sv. části podhůří Hostýnských vrchů. Etnograficky patří do oblasti Hostýnského Záhoří – přechodná oblast mezi pomezím východní Hané a Valašska, kde se prolínají vlivy obou oblastí. Historie obce je popsána  na webových strán­kách   

 OBRÁZEK : komarno_vcera_a_dnes.jpg

   
Nezastupitelné místo v každé obci má a měla vždy knihovna. Lze říci s určitou    nadsázku, že knihovny jsou staré jako civilizace sama a že  stojí na začátku dějin každého národa. Dlouhodobější historie naší knihovny  zatím není zdokumentována. Máme pouze  písemně doloženou existenci knihovny z roku 1940. V zápise  Pamětní knihy obce Komárno (1927 – 1944)   se uvádí, že byla v roce 1940 zrušena Osvětová komise a vytvořena Knihovní rada, která se výhradně měla starat o knihovnu. Knihovníkem byl Jaroslav Horák. Dle pamětníků však knihovna existovala mnohem, mnohem dříve. Dá se to vyvozovat  i z následujících zjištění:
• V přírůstkovém seznamu z roku 1950 jsou zapsány  přeregistrované knihy vydané již v roce 1906, 1923, 1927, 1928, 1935, 1937, 1939, 1941 apod. 
• Zákon z r. 1919 o veřejných   knihovnách   obecních, č. 430/1919 Sb.   ukládal  zřizování  veřejných  knihoven „ s četbou vzdělávací, naučnou, zábavnou“.
• V obci existovala škola již od roku 1827 a právě  školy respektive učitelé byli mnohdy určitým způsobem spjati s rodícími se  čtenářskými spolky a vesnickými knihovnami.
• Vesnické  knihovny vznikaly ze čtenářských spolků. Z našeho okolí – z roku 1864 je nejstarší zmínka o čtenářském spolku v Bystřici p. H.,  knihovna zde byla založena v roce 1921. Ve Všechovicích  vzniká knihovna ze čtenářského spolku „Metod“ již v roce 1905.

     Ve funkcích knihovníků se od roku 1940 vystřídali: p. Jaroslav Horák, p. Josef Macháň,  p. Vojtěch Macháň, pí. Ivana  Indruchová, pí. Božena Šindelková, pí. Miroslava. Smolková, pí. Stanislava Hrušková, p. Ladislav Pauk, v současné době je knihovnicí pí. Jitka Rohanová. Knihovna se nacházela v uplynulých letech: v Obecné škole, na Požárním domě, v domě Roberta Horáka (dnes již zbořen), nyní je v budově Obecního úřadu. 

 

 

 

 

Obecní knihovna byla legalizována v dnešní formě zastupitelstvem obce dne 4. března 2002, co by organizační složka obce dle zákona  č. 250/2000 Sb. a je zaregistrována na Ministerstvu kultury pod ev. čís. 1514/2002.  

 

Některá data z oblasti informačních technologií

  • Internet byl  zřízen pro OÚ v roce 2001.
  • Knihovna je vybavena  počítačem připojenými na Internet,  tiskárnou, kopírkou a skenerem. Počítač byly zakoupeny z dotace MK VISK 3 (2008).
  • Webové stránky knihovny byly   uvedeny do provozu v červnu 2007, v srpnu 2010 byly přepracovány a umístěny na server Knihovny města Hradec Králové. 
  • On-Line katalog knihovního fondu  byl zprovozněn v rám­ci automatizovaného regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS Knihovny Kroměřížska -  březen 2008.

   

 

OBRÁZEK : 00213507.gif

 

 

Obecní knihovna v číslech – rok  

 

Ukazatel

 

Knihovní fond  – počet svazků

 

Čtenáři – celkový počet

    

Čtenáři do 15 let

   

Návštěvníci - celkem

   

Výpůjčky - celkem 

   

Výměnný fond – zápůjčka z Knihovny Kroměřížska