Naposledy aktualizováno: 25.10.2019 17:42:03
logo

Obecní knihovna Komárno

Vybraná regionální literatura -  Podhostýnsko

  

OBRÁZEK : 3.jpg K zapůjčení: 

 • Šárka Kašpárková: Publikační místopis (2009)- řazen odle jednotlivých obcí Kroměřížska 
 • Petr Pálka: Komárno včera a dnes, (2001).
 • Jaroslav Očenášek: Historie starobylého města Kelče, (1948).
 • L. Kunz: Soupis časopiseckých prací z Valašska a Záhoří, 1884 –1964, (1965).
 • Ladislav Hosák: Dějiny města Bystřice pod Hostýnem v období 1368 – 1848,(1968).
 • Josef Macůrek: Z minulosti východní Moravy v 18. – 19. století, (1980).
 • Marie Doláková, Lad. Hosák: Dějiny města Bystřice pod Hostýnem, (1980).
 • František Táborský: Rusava. Život valašské dědiny, (1993).
 • Z. Fišer, J. Pospíšil, J. Motal: Toulky dávnou historií podhostýnského kraje,(1997).
 • Pavel Hejcman – redakce: Město Bystřice pod  Hostýnem, (1998).
 • Jindřich Rajnoch: Rajnocho­vice. Průvodce minulostí a současností, (2004).
 • Kolektiv autorů: Zlínský kraj, (2006).
 • Tomáš Svačina, editor: Příroda Hostýnských vrchů, (2007).
 • Olga Kozlová: Obrazy z dějin Hostýna,  (2008).
 • PhDr. Josef Novosad, redaktor: Zálhotský sborník, ročenka OÚ Podhradní Lhota:
  • ročník XII – XIII, (1996/1997),
  • ročník XV, (1999),
  • ročník XVI, (2000),
  • ročník XVII – XVIII, (2001 – 2002), 
  • ročník XIX – XX, (2006 – 2007).
 • František Chytil, redaktor: Podhradní Lhota, 700 let; 1272 –1972, (1972).
 • 100.výročí založení sboru dobrovolných hasičů (1905 - 2005); 105. výročí založení školy (1900 - 1905) v Podhradní Lhotě, (2005).
 • Petr Pálka a kol.: Osíčko – 650 let, (2010).
 • Archeologie Moravy a Slezska - informační zpravodaj ČAS, (II. ročník 2002).
 • Archeologie Moravy a Slezska - informační zpravodaj ČAS, (VIII. ročník - 2008).
 • Archeologie Moravy a Slezska informační zpravodaj ČAS, (IX. ročník - 2009).
 • Dalibor Kolbinger: Čerňava (2011).
 • Olga Floriánová. Lidové stavby známé neznámé (2011).
 • CD a DVD: Kroniky obce Komárno; Film - Komárno do roku 1993
 • Autorský kolektiv vedený S. Kovářovou a D. Papajíkem: Dějiny mésta Kelče (2004)
 • Obnova venkova Zlínského kraje (2005)
 • Zlínský kraj - města a obce Zlínského kraje (2006)


 ******

  Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. sdružuje členy z území Mikroregionu Podhostýnsko a dvou obcí mimo tento Mikroregion.

 •                    
 •  OBRÁZEK : reg1.jpg